Verantwoord ondernemenWij dragen niet alleen zorg voor het welzijn en de gezondheid van onze medewerkers, maar vinden het daarnaast
belangrijk dat belasting van ons product ‘installaties’ op het milieu , tot een minimum wordt beperkt. Wij zoeken
altijd naar energie besparende en milieu vriendelijke toepassingen. Daarnaast trachten wij het comfort en de
binnenluchtkwaliteit in de gebouwde omgeving op een hoger niveau te brengen.